Jak działamy?

Pomiar i analiza aktualnych kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

Każdy realizowany projekt monitorujemy w zakresie kluczowych wskaźników efektywności, dokonując oceny procesu jego realizacji i osiągniętych  celów . Dokonywany w oparciu o narzędzia analityczne pomiar i późniejsza analiza mają na celu osiągnięcie oczekiwanej efektywności e-commerce, dlatego w razie potrzeby wprowadzamy korekty wybranych elementów w obrębie platformy sprzedażowej. Kluczowe wskaźniki efektywności określamy zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi, ukierunkowanymi na wysoki poziom sprzedaży, a tym samym konwersji.

Wiedza ekspercka

 
 
Realizujemy projekty w opraciu o naszą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu technologii IT oraz branż e-commerce i e-marketingu. Dzięki temu proponujemy optymalne dla każdego klienta rozwiązania, wychodząc poza schematy i tworząc innowacyjne aplikacje i funkcjonalności oraz wykorzystując nowoczesne narzędzia.

Systemy statystyczne

 
 
Bazujemy na systemach statystycznych dostarczających danych o zdarzaniach w obrębie serwisu, które są niezbędne dla uzyskania efektywności procesów sprzedażowych. Pozyskiwane informacje gromadzimy, a następnie weryfikujemy, wyciągając wnioski, które zawsze są podstawą ulepszeń platformy handlu elektronicznego, przekładających się na poziom konwersji.

Systemy analityczne

 
 
Każdy projekt poddawany jest analizie przy wykorzystaniu systemów, które pozwalają na ocenę poszczególnych funkcjonalności jak i całego serwisu. Przeprowadzona analiza, z wykorzystaniem danych pozyskanych z systemów statystycznych, jest podstawą dla ewentualnych modyfikacji. W ten sposób optymalizujemy i udoskonalamy projekt, aby spełniał oczekiwania naszych klientów.

 

 

Określenie nowych, zoptymalizowanych celów jakie mają zostać osiągnięte

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, określając cele właściwe jego specyfice. Stale optymalizujemy proponowane przez nas działania, a tym samym zakładane cele, mając na uwadze osiągnięcie korzystnych procesów sprzedażowych i uzyskanie wysokiego poziomu konwersji. Pod tym kątem prowadzimy prace koncepcyjne, określając kształt przedsięwzięcia i możliwości w oparciu o aplikacje e-commerce,  a także metody skutecznej promocji. Po wdrożeniu analizujemy sytuację, dbając ociągły rozwój wdrożonej platformy sprzedażowej.

Doświadczenie

 
 
Wdrożyliśmy wiele sklepów w oparciu o autorski system Edito e-commerce. Zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwala nam na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Dostosowując nasze realizacje do indywidualnych potrzeb klienta, dostarczamy intuicyjne i użyteczne rozwiązania, które poprawiają skuteczność procesów sprzedażowych.

Desk research

 
 
Dla uzyskania oczekiwanych efektów, prace wdrożeniowe łączymy z weryfikacją danych dotyczących zagadnień e-commerce. Analiza rynku, branży i konkurencji pozwala na uściślenie kierunku dalszych działań. Badania rozpoznawcze uznajemy za niezbędne dla opracowania optymalnej strategii łączącej rozwiązania technologiczne i e-marketingu.

Badanie rynku

 
 
Chcąc zaproponować działania zgodne z wymogami obowiązującymi na rynku, przeprowadzamy analizę rynku i konkurencji, badając stosowane technologie.  Informacje te, w zestawieniu z danymi na temat ich efektywności, są dla nas podstawą dla określenia strategicznych celów i metod ich realizacji, przy czym cały proces regularnie monitorujemy, by zapewnić oczekiwaną efektywność.

 

 

Wprowadzenie zmian w sklepie oraz ich testowanie

Wdrażane przez nas aplikacje e-commerce dostosowujemy do potrzeb klienta, uprzednio testując skuteczność dodatkowych funkcjonalności. Wszelkie pomysły związane z rozbudową i optymalizacją serwisu ukierunkowane są na użyteczność sklepu internetowego i zależnej od tego konwersji. Na każdym etapie sprawdzamy i testujemy działanie serwisu, zgodnie z obowiązującymi trendami i oczekiwaniami użytkowników. Regularne analizy traktujemy jako konieczność dla zapewniania klientowi przewagi konkurencyjnej.

Zespół specjalistów

 
 
Każdy projekt realizują specjaliści, którzy stosują najnowsze rozwiązania programistyczne, umożliwiające w przyszłości łatwy rozwój serwisu. Obok funkcji standardowych oferujemy moduły dedykowane, rozbudowane i dostosowane do specyfiki danego sklepu. Dzięki takiemu podejściu aplikacja e-commerce jest skalowalna i może być łatwo integrowana z innymi systemami.

Platforma hostingowa

 
 
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu udostępniamy zasoby naszych serwerów, nad których prawidłowym działaniem oraz bezpieczeństwem czuwają specjaliści, dbając o ich nieprzerwaną dostępność. Na naszych serwerach wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne,  zapewniając wysoką jakość świadczonych usług.

Własne metodologie

 
 
Doświadczenie w branży i znajomość zagadnień technologii, e-commerce oraz e-marketingu stały się podstawą dla stworzenia własnej metodologii. O jej skuteczności świadczą dotychczasowe realizacje powstałe w oparciu o sprawdzone techniki, przy których wykorzystaliśmy systemy i narzędzia dostarczające dane pomocne przy tworzeniu nowych rozwiązań.

 

 

Analiza i weryfikacja wykonanych działań

Każdy realizowany projekt poddajemy bieżącej analizie, co staje się podstawą dla weryfikacji wykonywanych prac. Przeprowadzane badania pozwalają na obiektywną ocenę opracowanej strategii i dokonanie ewentualnych modyfikacji.  Przeprowadzana weryfikacja odbywa się przy zastosowaniu miarodajnych metod i narzędzi, które pozwalają na tworzenie kompleksowych raportów. Wspólna praca zespołu specjalistów ukierunkowana jest na podniesienie i utrzymanie efektywności procesów sprzedażowych sklepu każdego klienta.

Testy A/B

 
 
Przy określaniu skuteczności działań stosujemy najbardziej obiektywne metody pozwalające na optymalizację procesów sprzedażowych. Za pomocą Testów A/B szukamy rozwiązań, które pozwolą poprawić wskaźniki warunkujące poziom konwersji. Otrzymane wyniki traktujemy jako podstawę dla wprowadzonych zmian zapewniających skuteczność działań.

Praca grupowa

 
 
Efekt optymalizacji e-commerce zależne są od pracy grupowej specjalistów, którzy wspólnie poszukują innowacyjnych i skutecznych rozwiązań wspomagających funkcjonowanie sklepu internetowego. Nadrzędnym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu konwersji, odzwierciedlającej skuteczny proces sprzedażowy.

Częste raportowanie

 
 
Konsultując działania z klientem, regularnie udostępniamy raporty, które pozwalają na rzetelną ocenę osiąganych wyników. Autorskie rozwiązania technologiczne pozwalają tworzyć raporty, dostosowane do potrzeb konkretnej platformy sprzedażowej, co ułatwia opracowywanie indywidualnych strategii.

 

 

Skontaktuj się z nami
Zostaw nam swoje imię i e-mail - odpiszemy.