Kompetencje

Google
Analytics

Analizujemy, weryfikujemy i optymalizujemy - poprawiamy efektywność Twojego sklepu z Google Analytics
Aplikacja E-commerce
Wdrożenie aplikacji e-commerce to nie tylko automatyzacja procesu sprzedaży, ale też możliwość analizowania statystyk uwzględniających dane związane z zachowaniem klientów sklepu internetowego. Za pomocą opcji Śledzenie e-commerce Google Analytics sprawdzamy zainteresowania użytkowników i dokonywane przez nich wybory. Określamy preferencje klientów i czas spędzony na stronie, aby w konsekwencji osiągnąć oczekiwany poziom konwersji.
Opcja Eksperymenty w Google Analytics
Na bieżąco analizujemy procesy biznesowe i osiągane wyniki, będące podstawą dla wdrażanych aktualizacji. O podejmowanych działaniach decydujemy w oparciu o opcję Eksperymenty w Google Analytics, dostosowując realizowane projekty do obowiązujących standardów i utrzymując konwersję na wysokim poziomie. Podejmując strategiczne decyzje uwarunkowane zmianami rynku, analizujemy zachowania potencjalnych klientów i dokonujemy oceny sytuacji.
Ścieżki wielokanałowe
Aby dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, pozyskujemy szczegółowe statystyki dotyczące procesów decyzyjnych użytkowników Internetu. Na podstawie gromadzonych danych określamy zależność między istniejącymi kanałami a poziomem konwersji. Wdrożenia funkcjonalności wspierających procesy sprzedażowe poprzedzamy analizą dostępnych raportów Ścieżek wielokanałowych Google Analytics, które pozwalają doprecyzować założenia realizowanego projektu.
Cele (w połączeniu ze śledzeniem konwersji w Google Adwords)
Aby skutecznie ukierunkować działania, monitorujemy procesy sprzedażowe i kampanie marketingowe w oparciu o funkcjonalności dostępne w Google Analytics i Google Adwords. Bazując na generowanych raportach, określamy stopnień realizacji przyjętych założeń i wyciągamy wnioski dotyczące aspektów przedkładających się na konwersję. Dla poprawienia efektywności działań, zawsze analizujemy współczynnik realizacji zakładanych celów.
Zintegrowane dane Google Analytics z Google Webmasters Tools
Tworzymy projekty rozbudowane i zoptymalizowane - dostosowane do oczekiwań użytkowników jak i potrzeb osób je obsługujących. Wdrożenie sklepu internetowego poprzedzamy wstępnymi pracami koncepcyjnymi i analitycznymi. Analiza w oparciu o specjalistyczne narzędzia Google Analytics i Google Webmasters Tools towarzyszy też zasadniczemu procesowi implementacji konkretnych funkcjonalności, które wpływają na poziom konwersji.

Rozwiązania
autorskie

Zaawansowane technologie i funkcje dedykowane
- sięgamy po indywidualne rozwiązania
Autorskie rozwiązanie oparte na naszym systemie CMS Edito
System Edito CMS z modułem e-commerce został tak zaprojektowany, aby umożliwić integrację sklepu internetowego z już istniejącymi systemami informatycznymi, wspomagając w ten sposób skuteczną sprzedaż internetową. Jednocześnie wyróżnia się elastycznością pozwalającą na wdrażanie dodatkowych rozwiązań oraz tworzenie dedykowanych systemów obsługi klienta. Edito CMS jest aplikacją skalowalną, dzięki czemu dostosowujemy ją do indywidualnych potrzeb klienta.
Indywidualizowane raporty i zaawansowane ścieżki celów w Google Analytics
Każdy projekt traktujemy indywidualnie, aby dokładnie określić właściwe dla niego cele. Dla skuteczności e-commerce przeprowadzamy dokładne analizy za pomocą narzędzi typu Google Analytics dające raporty niezbędne w procesie optymalizacji konwersji. Dzięki temu szybko reagujemy na każde zmiany, wprowadzając konieczne aktualizacje mające na celu poprawić efektywność.
Zaawansowane makra w systemach baz danych
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie technologii IT, stosujemy nowoczesne rozwiązania w celu automatyzacji wykonywanych procesów, co korzystnie przekłada się na zarządzanie biznesem. Wykorzystując dostępne oprogramowanie, sięgamy po gotowe zaawansowane funkcjonalności, które pod kątem programistycznym przystosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.
Indywidualnie tworzone dodatkowe funkcje analityczne wdrażane w sklepach
Wdrażając platformy sprzedażowe oparte na własnym systemie Edito CMS z modułem e-commerce, nie ograniczamy się do gotowych rozwiązań. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dlatego tworząc i optymalizując witryny, uwzględniamy wszelkie istotne aspekty. Czynimy to w oparciu o dostępne narzędzia analityczne, ale dla większej skuteczności prowadzonych działań tworzymy dodatkowe funkcjonalności, które generują raporty wpływające na efekty sprzedażowe.
Zestaw autorskich narzędzi badawczych
Zawsze szukamy optymalnych dla danego klienta rozwiązań. Analizując sytuację, opieramy się na sprawdzonych narzędziach badawczych, generujących szczegółowe raporty z wynikami dla wszystkich aspektów istotnych w e-commerce. Aby  sprecyzować warunki niezbędne dla efektywności sprzedaży internetowej, prowadzimy działania kompleksowe, dzięki czemu dostosowujemy sklep i jego funkcjonalności do specyfiki branży i produktu.

 

Narzędzia
badające wskaźniki
użyteczności

Podążamy za klientami, śledzimy użytkowników - poprawiamy
poziom konwersji
Narzędzia typu Heat mapy
Aby spełnić oczekiwania naszych klientów i przygotować produkt będący odpowiedzią na potrzeby użytkowników, korzystamy ze specjalnych narzędzi pozwalających sprawdzić popularność poszczególnych części stworzonej witryny. Jako systemy wizualizacji ilości kliknięć w poszczególnych miejscach na stronie, pozwalają nam na bieżąco śledzić i analizować aktywność użytkowników w obrębie witryny.
Śledzenie ruchu myszki
W celu zwiększenia konwersji sklepu internetowego badamy użyteczność witryny, wiedząc, że aspekt ten często przekłada się na efekty sprzedażowe. Na podstawie obserwacji użytkowników, wśród których mogą znajdować się potencjalni klienci, wyciągamy wnioski uzasadniające poziom konwersji i wskazujące rodzaj koniecznych zmian. W oparciu o pozyskane wyniki opracowujemy raporty określające stopień intuicyjności strony i zależną od tego konwersję.
Live streaming - analiza zachowania użytkowników
Śledzimy ruchy użytkowników odwiedzających witrynę, zwracając uwagę, gdzie klikają i w jaki sposób przemieszczają się między podstronami. Na podstawie  pozyskiwanych danych oceniamy poziom zainteresowania witryną i  pod tym kątem wdrażamy modyfikacje poprawiające efektywność e-commerce. Prawidłowe odczytanie i zrozumienie zachowania użytkowników na stronie, jest istotne dla optymalizacji serwisu i zwiększenia efektywności procesu sprzedażowego.

 

Narzędzia Open Source
dostosowane do potrzeb

Monitorujemy, jesteśmy na bieżąco - zyskuj z nami nowych klientów
Narzędzie analityczne PIWIK
Prowadzimy regularną analizę ruchu i zdarzeń na stronie już od momentu wdrożenia aplikacji e-commerce. Korzystając z narzędzia analitycznego PIWIK, pozyskujemy dane, które zestawiamy z wynikami uzyskanymi z innych narzędzi, co pozwala na wyciągnięcie obiektywnych wniosków. Generowane raporty pozwalają więc na modyfikację witryny zgodnie z istniejącymi warunkami, co przekłada się na odpowiednio wysoki poziom konwersji.
Analizer logów serwera AWStats
W celu uzupełnienia pozyskiwanych danych korzystamy z narzędzia AWStats analizującego ruch na stronie na podstawie logów serwerów. Narzędzie to wykorzystujemy do generowania raportów i statystyk odwiedzin serwisu internetowego. Za jego pomocą dokonujemy obiektywnej oceny wdrożonego serwisu, biorąc pod uwagę zachowania użytkowników odwiedzających witrynę i dane dotyczące ruchu na stronie.
Aplikacje do testów A/B
Narzędzie pozwala na analizę porównawczą funkcjonalności i użyteczności alternatywnych prototypów interfejsu. Wszelkie modyfikacje związane z interfejsem, funkcjonalnościami i użytecznością mają na celu stworzenie idealnego projektu na bazie aplikacji e-commerce. Testy A/B stosujemy w przypadku sklepu internetowego, aby dostosować platformę do ewentualnych zmian wynikających z dynamiki Internetu.

 

Skontaktuj się z nami
Zostaw nam swoje imię i e-mail - odpiszemy.