Kontakt

Siedziba:

ul. Nad Przyrwą 13

35-234 Rzeszów

tel.: +48 17 860 21 86

fax.: +48 17 86 111 71

 

Oddział w Warszawie:

ul. Bukowińska 8/511

02-703 Warszawa

tel.: +48 22 24 41 777

Dane spółki:

Ideo Sp. z o.o.

NIP: 517 017 81 88 REGON: 180140253

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Numer wpisu do KRS: 0000258459

Kapitał zakładowy: 250 000 PLN

BOŚ S.A. 80 1540 1131 2001 6204 7953 0001